Nowe kierunki badania i aplikacji metody hydrofitowej w gospodarce komunalnej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowe kierunki badania i aplikacji metody hydrofitowej w gospodarce komunalnej

Abstrakt

W pracy przedstawiono nowe kierunki badań nad zastosowaniem metody hydrofitowej do -oczyszczania ścieków o wysokich ładunkach zanieczyszczeń (odcieki z odwadniania osadów przefermentowanych i odcieki ze składowiska odpadów) -nowoczesny system oczyszczania ścieków i utylizacji osadów powstających w indywidualnych gospodarstwach domowych; -renaturalizacji ścieków - badania właściwości substancji refrakcyjnych (kwasów humusowych) w ściekach oczyszczonych metodami naturalnymi oraz konwencjonalnymi

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 120 - 124,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Obarska-Pempkowiak H., Gajewska M., Tuszyńska A., Wojciechowska E.: Nowe kierunki badania i aplikacji metody hydrofitowej w gospodarce komunalnej// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. nr 2 (2010), s.120-124
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi