Wymagania rynku pracy a kształcenie specjalistów marketingu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wymagania rynku pracy a kształcenie specjalistów marketingu

Abstrakt

Omówiono istotę marketingu i jego znaczenie we współczesnej gospodarce. Scharakteryzowano wzrost wymagań rynku pracy, w tym wymagania stawiane kandydatom do pracy na stanowiskach marketingowych. Wskazano, że tendencje na rynku pracy muszą znaleźć swoje odbicie w kształceniu. Sformułowano rekomendacje do specjalistów marketingu na kierunku "Zarządzanie i marketing".

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej strony 31 - 42,
ISSN: 1731-2639
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Koszałka J.: Wymagania rynku pracy a kształcenie specjalistów marketingu// Zeszyty Naukowe Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. -., nr. 2 (2003), s.31-42
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi