Wyznaczanie stref efektywności kanałów dystrybucji na przykładzie wybranego producenta artykułów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyznaczanie stref efektywności kanałów dystrybucji na przykładzie wybranego producenta artykułów

Abstrakt

Wybór kanału dystrybucji zalicza się do decyzji strategicznych, ponieważ pod uwagę należy wziąć zarówno aspekty ekonomiczne, jak i te, które są związane z obsługą klienta. We współczesnych kanałach dystrybucji, które cechuje duża różnorodność wynikająca ze sposobu przepływu towarów z miejsca ich produkcji do miejsca konsumpcji, istotne znaczenie będzie miał sprawny i szybki przepływ strumieni finansowych, materiałowych i informacyjnych. Celem niniejszego artykułu była analiza kanałów dystrybucji wybranego przedsiębiorstwa z branży spożywczej oraz wyznaczenie stref efektywności dla analizowanych kanałów.

Autorzy (2)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Logistyka strony 798 - 807,
ISSN: 1231-5478
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Odlanicka-Poczobutt M., Brodnicka E.: Wyznaczanie stref efektywności kanałów dystrybucji na przykładzie wybranego producenta artykułów// Logistyka. -., nr. 6 (2015), s.798-807
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi