Za co płaci student? - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Za co płaci student?

Abstrakt

Autor wskazuje, że w czasach szybkiego wzrostu liczby studentów można zaobserwować wyraźną asymetrię między udziałem studentów studiów odpłatnych a miejscem wyższej uczelni w rankingu, zwłaszcza wśród uczelni technicznych. Zachowanie odpowiednich proporcji jest niezbędnym warunkiem zapewnienia odpowiedniej jakości kształcenia. Rozwój studiów zaocznych i wieczorowych jest uzależniony od doskonalenia programów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Forum Akademickie strony 42 - 44,
ISSN: 1233-0930
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi