Zarządzanie mobilnością i modalnością w aspekcie bezpieczeństwa transportu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zarządzanie mobilnością i modalnością w aspekcie bezpieczeństwa transportu

Abstrakt

Istota zarządzania mobilnością. Strategiczne kierunki zarządzania mobilnością a bezpieczeństwo transportu. Przewozy multimedialne jako czynnik poprawy bezpieczeństwa transportu.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu : Koncepcja Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Transportu w Polsce. T.III strony 128 - 133
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Michalski L.: Zarządzanie mobilnością i modalnością w aspekcie bezpieczeństwa transportu// Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu : Koncepcja Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Transportu w Polsce. T.III/ ed. red. R. Krystek. - Politechnika Gdańska. Warszawa: WKiŁ, 2010, s.128-133
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi