Zarządzanie projektami innowacyjnymi w środowisku wieloprojektowym - kluczowe zagadnienia. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zarządzanie projektami innowacyjnymi w środowisku wieloprojektowym - kluczowe zagadnienia.

Abstrakt

W ninejszym rozdziale poruszono kluczowe zagadnienia charakteryzujące procesy zarządzania, któe występują w zarządzeniu projektami w środowisku wieloprojektowym. Środowisko takie tworzy się w organizacjach produkcyjnych lub usługowych, w których realizowanych jest jednocześnie kilkanaście lub kilkadziesiąt przedsiewzięć rozwojwych. W przeprowadzonych analizach literaturowych oraz badaniach praktycznych nad tym zagadnieniem ograniczono się do projektów innowacyjnych, których wynikiem jest określony wyrób materialny lub niematerialny, usługa lub proces. Przedstawiono uzyskane wyniki, w ramach których zidentyfikowano i krótko scharakteryzowano kluczowe zagadnienia wyróżniające zarzdzanie w środowisku wieloprojektowym, i zestawiono je w kontekście zarządzania pojedyńczym projektem innowacyjnym. Zarządzanie w śrdowisku wieloprojektowym charakteryzuje się złożonością i wysoką dynamiką zachodzących zmian, co wymaga stosowania w duzym stopniu sformalizowanych, ale jednocześnie elastycznych metod zarządzania.

Autor (1)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Wirkus M.: Zarządzanie projektami innowacyjnymi w środowisku wieloprojektowym - kluczowe zagadnienia.// / : , 2004, s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 42 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi