Zarządzanie wiedzą w urzędzie administracji publicznej - opinie kierowników Urzędu Miejskiegeo w Elblągu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zarządzanie wiedzą w urzędzie administracji publicznej - opinie kierowników Urzędu Miejskiegeo w Elblągu

Abstrakt

W opracowniu zaprezentowano wyniki badań ankietowych dotyczących identyfikacji posiadanych zasobów wiedzy w Urzędzie Miejskim w Elblągu w opinii kierowników wydziałów tego urzędu. Badania wskazały, że wśród respondentów nie brakuje osób otwartych na zmiany oraz przeświadczonych, że wdrożenie elementów zarządzania wiedzą do codziennej praktyki może wpłynąć na doskonalenie wizerunku urzędu oraz wzrost zaufania do urzędu jako organizacji nowoczesnej i otwartej na potrzeby swoich klientów - głównie mieszkańców Elbląga.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
// W: Zarządzanie wiedzą w organizacjach niekomercyjnych / red. nauk. Krzysztof Leja i Andrzej Szuwarzyński ; [ aut. A. Szywarzyński et al.]. - Gdańsk : Zakład Zarządzania Wiedzą i Informacją Naukowo-Techniczną. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Politechnika Gdańska, 2005. - S. 85-98. - ISBN83-88617-57-5
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Leja K., Dyrlico J., Brozdowski P.: Zarządzanie wiedzą w urzędzie administracji publicznej - opinie kierowników Urzędu Miejskiegeo w Elblągu// // W: Zarządzanie wiedzą w organizacjach niekomercyjnych / red. nauk. Krzysztof Leja i Andrzej Szuwarzyński ; [ aut. A. Szywarzyński et al.]. - Gdańsk : Zakład Zarządzania Wiedzą i Informacją Naukowo-Techniczną. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Politechnika Gdańska, 2005. - S. 85-98. - ISBN83-88617-57-5/ : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi