Zastosowanie analizy podobieństwa do określania profilu chemicznego wód opadowych, podkoronowych i spływnych w obszarze oddziaływania obwodnicy trójmiejskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie analizy podobieństwa do określania profilu chemicznego wód opadowych, podkoronowych i spływnych w obszarze oddziaływania obwodnicy trójmiejskiej

Abstrakt

W pracy przedstawiono fragmentaryczną ocenę oddziaływania Obwodnicy Trójmiejskiej na podstawie wyników analizy podobieństwa oraz testów nieparametrycznych. Zestaw danych wykorzystanych do oceny statystycznej stanowiły wyniki oznaczeń poziomów stężeń jonów sodowych, potasowych, wapniowych, magnezowych, amonowych, chlorkowych, fluorkowych, azotanowych oraz siarczanowych w próbkach wód opadowych, podkoronowych i spływnych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Wybrane zastosowania chromatografii jonowej strony 53 - 60
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Astel A., Dubiella-Jackowska A., Polkowska Ż., Staszek W., Namieśnik J.: Zastosowanie analizy podobieństwa do określania profilu chemicznego wód opadowych, podkoronowych i spływnych w obszarze oddziaływania obwodnicy trójmiejskiej// Wybrane zastosowania chromatografii jonowej/ ed. red. R. Michalski Katowice: Wydaw. Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, 2010, s.53-60
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi