Zastosowanie detektora fotojonizacyjnego (PID) w analizie środowiskowej. Application of photoionization detector in environmental analysis - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie detektora fotojonizacyjnego (PID) w analizie środowiskowej. Application of photoionization detector in environmental analysis

Abstrakt

Na podstawie studium literaturowego przedstawiono zastosowania detektora fotojonizacyjnego (photoionization detector - PID) w analizie środowiskowej. Omówiono zarówno kierunki wykorzystania w bezpośrednich metodach analitycznych jako czujnika, jak i w oznaczeniach chromatograficznych. Przedstawiono budowę i zasadę działania detektora oraz różne warianty instalowania detektora w układzie chromatograficznym, a także sposoby łączenia z innymi detektorami. Podano również spotykane w literaturze metody analityczne stosujące detektor fotojonizacyjny.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ecological Chemistry and Engineering S - Chemia i Inżynieria Ekologiczna S nr 9, strony 1489 - 1499,
ISSN: 1898-6196
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Curyło J., Wardencki W.: Zastosowanie detektora fotojonizacyjnego (PID) w analizie środowiskowej. Application of photoionization detector in environmental analysis// Ecological Chemistry and Engineering = Chemia i Inżynieria Ekologiczna. -Vol. 9., nr. 12 (2002), s.1489-1499
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi