Zastosowanie elektronicznego nosa w analityce zanieczyszczeń środowiska - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie elektronicznego nosa w analityce zanieczyszczeń środowiska

Abstrakt

Problem jakości powietrza jest przedmiotem coraz większego zainteresowania ze względu na wpływ na środowisko, komfort życia i zdrowie ludzi. Wzrost stężenia niektórych zanieczyszczeń w powietrzu związany jest głównie z emisją tych składników ze źródeł antropogenicznych. Substancje złowonne, zwane odorami, wywołują najwięcej skarg i zażaleń ze strony ludzi, głównie tych którzy mieszkają i/lub pracują na terenach leżących w zasięgu oddziaływania takich emiterów. Ocena zapachu jest szeroko stosowana w przemyśle do ewaluacji uciążliwości zapachowej i jest ona uwzględniana podczas opracowywania nowych podejść do metodyk i rozwiązań aparaturowych. Nie ma wątpliwości, że popularne stają się podejście polegające na wykorzystaniu do monitoringu powietrza atmosferycznego i powietrza w pomieszczeniach różnych rozwiązań konstrukcyjnych nosów elektronicznych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 70 - 77,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Wasilewski T., Dymerski T., Lewkowska P., Namieśnik J.: Zastosowanie elektronicznego nosa w analityce zanieczyszczeń środowiska// Analityka : Nauka i Praktyka. -., nr. 2 (2015), s.70-77
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi