Zastosowanie filtracji cząsteczkowej w systemie nawigacji dla niewidomych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie filtracji cząsteczkowej w systemie nawigacji dla niewidomych

Abstrakt

W pracy opisano system nawigacji dla niewidomych wyposażony w odbiornik GPS, mapę cyfrową i czujniki nawigacji zliczeniowej. Problem estymacji położenia pieszego w oparciu o informacje z różnych źródeł rozwiązano przy użyciu podejścia zwanego filtracją cząsteczkową. Zastosowano techniki grupowania cząsteczek i odwzorowania w obszar wypukły, aby zagwarantować, że oszacowania położenia w każdej chwili spełniają ograniczenia nakładane przez mapę cyfrową pokonywanego obszaru.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Ceranka S., Niedźwiecki M.: Zastosowanie filtracji cząsteczkowej w systemie nawigacji dla niewidomych// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi