Zastosowanie metodologii CBR do wyznaczania optymalnego zaopatrzenia punktu sprzedaży detalicznej. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie metodologii CBR do wyznaczania optymalnego zaopatrzenia punktu sprzedaży detalicznej.

Abstrakt

W artykule rozważane jest zagadnienie optymalnego doboru asortymentu towarów dla punktu sprzedaży detalicznej. Scharakteryzowano podstawowe czynniki ekonomiczne determinizujące przychody i koszty detalisty. Dla rozpatrywanego problemu zbudowano model matematyczny w formie zadania programowania liniowego, w którym poszukiwane jest maksimum zysku detalisty z uwzględnieniem najistotniejszych ograniczeń w handlu: ilości dostępnego towaru w hurtowniach, możliwości jego magazynowania oraz popytu na tan towar. Opisano predykcję szeregów czasowych z wykorzystaniem metodologii wnioskowania z bazy przypadków.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
PTI. [XV Jubileuszowa Górska Szkoła PTI]. Efektywność zastosowań systemów strony 15 - 26
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Brudło P., Ratajczak T.: Zastosowanie metodologii CBR do wyznaczania optymalnego zaopatrzenia punktu sprzedaży detalicznej. // PTI. [XV Jubileuszowa Górska Szkoła PTI]. Efektywność zastosowań systemów/ ed. Red.J.K. Grabara, J.S. Nowak. Warszawa: Wydaw. Nauk.-Tech., 2003, s.15-26
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi