Zastosowanie modelowania źródła hałasu kolejowego dla polskich pociągów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie modelowania źródła hałasu kolejowego dla polskich pociągów

Abstrakt

Celem referatu jest zaprezentowanie wyników implementacji modelu prognozowania źródłowego hałasu kolejowego zawartego w projektach HARMONOISE/IMAGINE, opartego na danych referencyjnych tego modelu. Wyniki prognozowania porównano z wynikami pomiarów przeprowadzonych w warunkach rzeczywistych i na tej podstawie wyznaczono wartości błędów pomiędzy obliczeniami a wartościami pomiarowymi. W modelu przyjęto takie same warunki atmosferyczne, w jakich przeprowadzone zostały pomiary. Przedstawiono problem związany z danymi referencyjnymi zawartymi w modelu, które nie w pełni odpowiadają strukturze polskiej kolei oraz przedyskutowano wpływ innych składników obliczeń na uzyskiwane wyniki. W referacie zasygnalizowano również możliwość wykorzystania omawianej metody do generowania dynamicznych map hałasu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 15, strony 129 - 134,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Reiter M., Kostek B.: Zastosowanie modelowania źródła hałasu kolejowego dla polskich pociągów// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 15., (2008), s.129-134
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi