Zastosowanie Systemu Informacji Geograficznej (GIS) w identyfikacji potencjalnych klastrów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie Systemu Informacji Geograficznej (GIS) w identyfikacji potencjalnych klastrów

Abstrakt

Polityka klastrowania znajduje się w strategicznych dokumentach rozwoju gospodarczego Polski i nastawiona jest na promowanie współpracy regionalnej ponadregionalnej. Budowa klastra na szczeblu regionalnym wymaga jednak w pierwszym etapie jego identyfikacji a w kolejnym selekcji potencjalnych uczestników. Dotychczas stosowane jakościowe i ilościowe metody identyfikacji klastrów, nie są do takich zadań przystosowane lub ich stopień skomplikowania nie pozwala na ich zastosowanie. Rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie technologii GIS. Pozwala ona na wierne odwzorowanie skomplikowanej rzeczywistości gospodarczej za pomocą wielowarstwowej mapy pokazującej wiele aspektów gospodarczych danego obszaru i integrujących bazy rożnych danych.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Przedsiębiorstwo na rynku globalnym : finanse, struktury, strategie strony 141 - 152
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Sikora K.: Zastosowanie Systemu Informacji Geograficznej (GIS) w identyfikacji potencjalnych klastrów// Przedsiębiorstwo na rynku globalnym : finanse, struktury, strategie/ ed. A. Antonowicz, P. Antonowicz Sopot: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013, s.141-152
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi