Zastosowanie szeregów czasowych do analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie szeregów czasowych do analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego

Abstrakt

Przykład metody modelowania i prognozowania zmian poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w warunkach polskich. Określenie wielkości wpływu wybranych czynników na liczbę śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Polsce.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Transport Miejski i Regionalny strony 79 - 82,
ISSN: 1732-5153
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Żukowska J.: Zastosowanie szeregów czasowych do analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego// Transport Miejski i Regionalny. -., nr. nr 7/8 (2006), s.79-82
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi