Zastosowanie XMPP w roli protokołu komunikacji multimedialnej w rozproszonym systemie monitoringu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie XMPP w roli protokołu komunikacji multimedialnej w rozproszonym systemie monitoringu

Abstrakt

Przedstawiono rozproszony system monitoringu bazujący na protokole XMPP, omówiono architekturę i założenia, na których opiera się projekt tego systemu. Przedstawiono cechy protokołu XMPP ze zwróceniem uwagi na te najbardziej istotne w kontekście omawianego zastosowania. Przedyskutowano zagadnienie transmisji multimediów w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem rozszerzenia Jingle/XMPP. Zwrócono także uwagę na techniczne aspekty związane z nawiązaniem sesji komunikacji multimedialnej w obecności translatorów adresu oraz przedstawiono rozwiązanie dedykowane dla systemu monitoringu, które łączy cechy inteligentnego pośrednika z rejestratorem transmisji. Omówiono zagadnienie transmisji metadanych charakterystycznych dla strumieni wizyjnych i fonicznych pochodzących ze stacji systemu monitoringowego.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 19, strony 189 - 194,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Ciarkowski A.: Zastosowanie XMPP w roli protokołu komunikacji multimedialnej w rozproszonym systemie monitoringu// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 19., nr. Nr 8 (2010), s.189-194
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi