Złoża hydrofitowe z pionowym przepływem ścieków charakterystyka procesów i zastosowań - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Złoża hydrofitowe z pionowym przepływem ścieków charakterystyka procesów i zastosowań

Abstrakt

Celem pracy jest przedstawienie obszernego przeglądu istniejącego stanu wiedzy na temat działania, procesów usuwania zanieczyszczań oraz zastosowań złóż hydrofitowych z pionowym przepływem. W monografii zawarto propozycje dotyczące nazewnictwa i klasyfikacji złóż hydrofitowych, propozycję rozwiązania problemu stężenia tła (C*) w równaniu kinetyki reakcji I rzędu stosowanym do wymiarowania tych złóż. Zaproponowano nomogramy pomocne przy wymiarowaniu tych złóż i szacowaniu efektywności usuwania podstawowych zanieczyszczeń. Zaprezentowano zasady projektowania funkcjonujące w krajach UE oraz przykłady zastosowań poprzedzone charakterystyką problemu. Przedstawiono również propozycje wytycznych do zastosowania, wymiarowania i eksploatowania złóż SS VF, w warunkach polskich, dla opisanych w pracy pięciu podstawowych zastosowaniach. W rozdziale 1 scharakteryzowano metodę hydrofitową i klasyfikację systemów wg cech hydrologicznych i cech roślinności. Następnie podano charakterystykę porównawczą różnych złóż pionowych i złóż poziomych (rozdział 2). W kolejnych rozdziałach przedstawiono obecny stan wiedzy dotyczący procesów usuwania zanieczyszczeń oraz modele i parametry technologiczne wykorzystywane do opisu tych procesów (rozdział 4). Europejskie wytyczne i normy do projektowania i eksploatacji oraz przykłady zastosowań stanowią odpowiednio rozdziały 5 i 6. Natomiast dwa ostatnie rozdziały, to propozycje do projektowania złóż SS VF w Polsce oraz znaczenie i wyzwania jakim muszą sprostać złożą SS VF w gospodarce o obiegu zamkniętym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Gajewska M.: Złoża hydrofitowe z pionowym przepływem ścieków charakterystyka procesów i zastosowań. Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2019.309 s. ISBN 978-83-63714-49-9
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 101 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi