Zrównoważona konkurencyjność przedsiębiorstw - ujęcie teoretyczne - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zrównoważona konkurencyjność przedsiębiorstw - ujęcie teoretyczne

Abstrakt

Zeszyt naukowy zawiera artykuły poświęcone aktualnym zagadnieniom nauk o zarządzaniu, zwłaszcza zarządzaniu różnymi sferami działalności przedsiębiorstw. W rozdziale autorskim podjęto próbę zdefiniowania zrównoważonej konkurencyjności przedsiębiorstwa, rozumianą jako zdolność dostosowywania się przedsiębiorstwa do warunków rynkowych związanych z proekologicznymi zachowaniami innych podmiotów oraz zdolność do konkurowania i osiągania korzyści z podejmowanych działań na rzecz środowiska przyrodniczego.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów strony 16 - 24,
ISSN: 1234-8872
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Adamkiewicz-Drwiłło H., Kruk H.: Zrównoważona konkurencyjność przedsiębiorstw - ujęcie teoretyczne// Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. -., (2010), s.16-24
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 49 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi