Katedra Nauk Ekonomicznych - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Nauk Ekonomicznych

Jednostki powiązane:

Katedra Nauk Ekonomicznych

Tematyka badawcza

Katedra posiada wieloletnią tradycję i bogaty dorobek naukowy, m. in. w zakresie badań dotyczących sektora małych i średnich przedsiębiorstw, wzrostu gospodarczego, dobrobytu i ubóstwa, zastosowania metod deterministycznych, ekonometrycznych i statystycznych w badaniach makro- i mikroekonomicznych.

wyświetlono 16 razy