Wyniki wyszukiwania dla: TYPOLOGIA. - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: TYPOLOGIA.

Filtry

wszystkich: 9
wybranych: 8

wyczyść wszystkie filtry


Filtry wybranego katalogu

 • Kategoria

 • Rok

 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Wyniki wyszukiwania dla: TYPOLOGIA.

 • Typologia aktywności online konsumenta w zakresie marki

  Publikacja

  - MARKETING I RYNEK - Rok 2015

  Web 2.0 daje konsumentom nieograniczone możliwości wchodzenia w interakcje, wypowiadania się, udostępniania oraz kreowania treści dotyczących produktów i marek. Tego typu aktywność konsumentów, która ma miejsce w Internecie (tzw. COBRA), stanowi wielką wartość dla firm. Niniejszy artykuł stanowi pierwszą próbę przedstawienia pełnej klasyfikacji tego typu zachowań w trzech głównych kategoriach (konsumpcji, kontrybucji i kreacji),...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wstępna typologia obszarów zdegradowanych o funkcjach i potencjale metropolitalnym

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykul dotyczy zagadnienia możliwych rodzajów obszarów zdegradowanych w strukturach polskich metropolii. Wymieniono w nim i krótko scharakteryzowano podstawowe kategorie terenów ze szczególnym uwzględnieniem tych o potencjale i funkcjach metropolitalnych.

 • Tematyzacja przestrzeni publicznej miasta

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł dotyczy zagadnienia tematyzacji przestrzeni publicznej miasta. Opisane w nim zostały zagadnienia genezy tego zjawiska ze szczególnym uwzględnieniem przeobrażeń miast amerykańskich. Omówiona została także typologia przestrzeni tematycznych.

 • Małe miasta w Polsce Północnej - typy i uwarunkowania rozwoju

  Publikacja

  - Rok 2010

  Celem badań było rozpoznanie zróżnicowanych sytuacji małych miast w Polsce północnej. W niedalekiej przeszłości wspólne dla znacznej części tego obszaru problemy wsi popegeerow-skiej odcisnęły się i na rozwoju szeregu miast. Wspólną cechą niektórych miast jest specyfika nadmorskiego położenia: rybołówstwo z jego problemami ekonomicznymi i funkcja tury-styczna. Elementem analiz jest typologia małych miast Polski północnej. Przy...

 • Typology of low developed non-metropolitan sub-regions in the European Union

  This paper shows a typology of 319 NUTS-3 sub-regions in the European Union. The selected sub-regions are non-metropolitan sub-regions, whose gross domestic product per capita in 2011 was below 75% of the EU average. The objective of this typology was to recognize diversity in the examined sub-regions as a starting point for the selection of areas for future comparative research. The typology takes into account 24 variables related...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Pomiar ryzyka bankowego - propozycja typologii

  W artykule zaproponowano typologię pomiaru ryzyk bankowych. Wyodrębnione kryteria podziału podejść do pomiaru ryzyka to: (1) pomiar bezpośredni/pośredni, (2) pomiar ex post/ex ante, (3) kryterium oparte o składnik ryzyka – częstotliwość, dotkliwość, ekspozycja, całościowa strata, (4) kryterium oparte o parametr rozkładu: pomiar wartości oczekiwanej/przeciętnej, pomiar rozproszenia, pomiar wartości skrajnych. Wśród motywów pomiaru...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Modele biznesów jako nowy obszar badań w naukach o zarządzaniu

  Publikacja

  - Rok 2015

  Prowadzone od jakiegoś czasu badania modeli biznesu oraz zbliżająca się 15 rocznica pojawienia się tego zagadnienia w Polsce stały się impulsem do podjęcia próby podsumowania dotychczasowych głównych obszarów badań oraz nakreślenia kierunków dalszych prac eksploracyjnych. Określono cztery nurty dotychczasowych badań modeli biznesu: definiowanie i struktura modelu biznesu, typologia modeli biznesów, innowacyjność modeli biznesów...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wyzwania i problemy aktywizacji peryferyjnych niskorozwiniętych obszarów Unii Europejskiej

  Publikacja

  Są duże dysproporcje w poziomie rozwoju między obszarami metropolitalnymi a pozostałymi, zwanymi tu peryferyjnymi. Dysproporcje dotyczą też badań – wiele z nich dotyczy obszarów metropolitalnych. Dlatego autor podjął w 2009 r. badania dotyczące problemów aktywizacji obszarów peryferyjnych. Głównym problemem jest w nich niedostatek endogenicznych czynników stanowiący barierę samodzielnego zainicjowania wzrostu. Potrzeba rozwoju...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym