Wyniki wyszukiwania dla: FRAKTALE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: FRAKTALE

Wyniki wyszukiwania dla: FRAKTALE

 • Zdolni z Pomorza 2016/17 - Fraktale czyli dywany, paprocie i smoki

  Kursy Online
  • M. M. Musielak
  • B. Wikieł

 • University of the future: a fractal oganization of knowledge

  Publikacja

  - Rok 2007

  W opracowaniu przedstawiono wizję uniwersytetu przyszłości jako organizacji fraktalnej. Pokazano cechy wspólne organizacji fraktalnej i uniwersytetu ewoluującego w kierunku organizacji podporzadkowanej wiedzy.

 • Compact-planar monopole loop antennas for 802.11b/g WLAN systems

  Publikacja

  Zaproponowano planarne anteny monopolowe dla systemów komunikacji bezprzewodowej WLAN pracujących w pasmach 2.45GHz i 5.25GHz. W strukturze radiatorów zasilanych poprzez linię mikropaskową wykorzystano krzywe fraktalne: pętlę Kocha oraz pętlę Minkowskiego. W obu przypadkach uzyskano dwuzakresową pracę anten dzięki wprowadzeniu nowej konfiguracji zminiaturyzowanych transformatorów impedancji w układzie zasilania.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Generating fractal tiles using Voronoi diagrams

  Publikacja

  - Rok 2007

  Praca opisuje szczególną klasę podziałów powierzchni n-wymiarowego torusa na komórki o fraktalnym brzegu. Zbiór komórek przejawia nietypowe własności samopodobieństwa, może zostać użyty do wypełnienia przestrzeni R^n w sposób periodyczny lub aperiodyczny ze zmienną gęstością podziałów. Zaproponowany został algorytm do generowania takich podziałów używając diagramów Woronoja. Opisana metoda może mieć zastosowania w grafice komputerowej.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Sensivity of echo envelope fractal dimension to bottom type and bottom depth.

  Publikacja

  Przedstawiono wynik badania zależności pomiędzy wymiarem fraktalnym obwiedni echa akustycznego od dna a rodzajem dna na wpływ głębokości dna na tę zależność. Wykorzystano sygnały ech otrzymane w wyniku numerycznych symulacji rozpraszania na granicy woda dno dla różnych głębokości dna.

 • Compact CPW-fed Sierpinski fractal monopole antenna.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Zaproponowano nową wielozakresową strukturę antenową dla zastosowań wielosystemowych. Jest to zminiaturyzowana antena monopolowa planarna, której obwód zaprojektowano wykorzystując czwartego rzędu iterację trójkąta Sierpińskiego ze współczynnikiem skali d=1.5. Antenę wykonano na podłożu dielektrycznym i zasilono wykorzystując falowód koplanarny. Badania parametrów wykonanego modelu potwierdziły wielozakresową pracę struktury.

 • Sierpinski Monopole Antenna - Uniplanar Feeding Technique.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono różne techniki zasilania monopolowych anten fraktalnych typu Sierpinskiego. Zaproponowano nowe sposoby zasilania: poprzez linię współosiową ze zmodyfikowaną rozszerzoną płaszczyzną masy oraz poprzez linię współosiową i falowód koplanarny. W obu przypadkach możliwa była znaczna miniaturyzacja struktury. Wykonane i przebadane prototypy anten potwierdziły przydatność przedstawionych rozwiązań.

 • Simple Fractal Calculus from Fractal Arithmetic

  Publikacja

  - REPORTS ON MATHEMATICAL PHYSICS - Rok 2018

  Non-Newtonian calculus that starts with elementary non-Diophantine arithmetic operations of a Burgin type is applicable to all fractals whose cardinality is continuum. The resulting definitions of derivatives and integrals are simpler from what one finds in the more traditional literature of the subject, and they often work in the cases where the standard methods fail. As an illustration, we perform a Fourier transform of a real-valued...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Statistical and fractal analysis of human heart dynamics.

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono sposób obliczania podstawowych i bardziej zaawansowanych (dyskrepancja) wielkości statystycznych do analizy dynamiki ludzkiego serca. Oprócz analizy statystycznej pokazano elementy analizy fraktalnej (wykresy Poincare). Przedstawiona analiza umożliwia wykrywanie patologicznych sytuacji i jest pomocna lekarzom w diagnostyce.

 • Uniwersytet przyszłości organizacją fraktalną?

  Publikacja

  - Rok 2006

  Autor proponuje wdrożenie idei organizacji fraktalnej do realiów uniwersytetu, w celu ograniczenia znaczenia barier kulturowych i organizacyjnych i przekształcenia uczelni w kierunku elastycznej organizacji. Takie cechy organizacji fraktalnej jak samoorganizacja, samopodobieństwo, witalność, dynamika i nawigowanie odniesiono do realiów współczenej uczelni wskazując ich znaczenie dla wsparcia rozwoju uczelni w społeczeństwie wiedzy....