Wyniki wyszukiwania dla: HAŁAS DROGOWY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: HAŁAS DROGOWY

Wyniki wyszukiwania dla: HAŁAS DROGOWY

 • Wpływ nawierzchni jezdni na hałas drogowy. Część 1

  Publikacja

  W pracy przedstawiono rys historyczny walki z hałasm generowanym przez ruch drogowy. Problem ten był już istotny w Starożytnym Rzymie. W latach trzydziestych ubiegłego wieku wykonano w Polsce pierwsze pomiary hałasu związanego z ruchem drogowym. Podano zakresy prędkości powyżej których dominującym źródłem hałasu są toczące się opony. Przedstawiono czynniki związane z nawierzchnią i wpływające na hałas toczenia opon.

 • Wpływ nawierzchni jezdni na hałas drogowy - część 2

  Publikacja

  W pracy przedstawiono mechanizmy generowania hałasu opon związane z drganiami mechanicznymi oraz z przepływami powietrza. Omówiono wpływ rzeźby bieżnika opony oraz tekstury nawierzchni na generowany hałas podczas toczenia się opony po nawierzchni jezdni.

 • Hałas komunikacyjny autostrady A1 na odcinku Rusocin-Swarożyn

  Publikacja

  Hałas drogowy jest jednym z najbardziej uciążliwych czynników środowiskowych, mający negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Rozbudowa sieci autostrad wiąże się ze wzrotem jego emisji ze względu na odbywajacy się na niej wzmożony ruch pojazdów. Artykuł przedstawia wyniki pomiarów równoważnego poziomu hałasu emitowanego przez pojazdy samochodowe poruszające się odcinkiem autostrady A1 (Rusocin-Swarożyn) w dniach roboczych w godzinach...

 • Problem hałasu drogowego na przykładzie Gdyni

  Publikacja

  Głównym zagrożeniem dla klimatu akustycznego w Polsce jak i pozostałych krajów Unii Europejskiej jest hałas drogowy, który dotyka głównie duże aglomeracje miejskie. Oddziałuje on negatywnie na samopoczucie i zdrowie osób narażonych na jago działanie. Artykuł przedstawia ten problem na przykładzie pomiarów hałasu drogowego w Gdyni. W celu wykonania pomiarów równoważnego poziomu dźwięku wybrano dwa punkty pomiarowe zlokalizowane...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Przewidywanie zmian krajobrazowych w gospodarowaniu przestrzenią : z wykorzystaniem ocen oddziaływania na środowisko na przykładzie transportu drogowego

  Publikacja

  - Rok 2006

  Praca dotyczy prognozowania skutków pojawiających się w krajobrazie w wyniku złożonych procesów gospodarowania przestrzenią. Temat uznano za ważny i aktualny, gdyż wiedza na temat charakteru, wielkości i znaczenia zmian krajobrazowych jest podstawą dla właściwej ochrony i kształtowania krajobrazu, poddawanego nieustannej i silnej presji inwestycyjnej. Niska skuteczność systemu planowania przestrzennego, odpowiedzialnego za zrównoważony...

 • Ryszard Woźniak dr inż.

  Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego i Organizacji Politechniki Lubelskiej, gdzie w 1984 uzyskał tytuł magistra inżyniera mechanika w zakresie Mechaniki specjalności Samochody i Ciągniki. W 2002 roku w Politechnice Gdańskiej obronił pracę doktorską na temat: "Hałas opon w warunkach występowania znacznych sił stycznych w strefie styku opony z jezdnią" i uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji...

 • Road noise mapping in the city area: measurements compared to model-based estimations

  Publikacja

  The paper presents an approach to the verification of noise prediction models in selected localization in the city of Gdansk. The experiments described include a comparison between environmentalmeasurement results performed in the terrain and the noise level prediction results. The NMPB-96 (Nouvelle Méthode de Prévision du Bruit) and Harmonoise models outcomes provide the subject ofthe analysis. The proposed solution of continuous...

 • Hałas pojazdów w trakcie manewrowania z małymi prędkościami - model CP2009 cz. 2

  Publikacja

  - Rok 2010

  Artykuł ten omawia zagadnienia związane z manewrowaniem pojazdów naparkingach, stacjach paliw, terminalach promowych itp. Omówiono w nimmetodę prognozowania poziomu mocy akustycznej emitowanej z obiektu typu parking z uwzględnieniem charakterystyk pojazdów i nawierzchni. W metodzie tej uwzględniono charakterystykę współczesnego parku samochodowego w Polsce.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Hałas pojazdów w trakcie manewrowania z małymi prędkościami - model CP2009. Cz. 1

  Publikacja

  - Rok 2010

  Artykuł ten omawia zagadnienia związane z manewrowaniem pojazdów naparkingach, stacjach paliw, terminalach promowych itp. Omówiono w nimmetodę prognozowania poziomu mocy akustycznej emitowanej z obiektu typu parking z uwzględnieniem charakterystyk pojazdów i nawierzchni. W metodzie tej uwzględniono charakterystykę współczesnego parku samochodowego w Polsce.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Are vehicles driven in electric mode so quiet that they need acoustic warning signals?

  Publikacja

  - Rok 2010

  W referacie przedstawiono i przedyskutowano problematykę znacznej redukcji hałasu emitowanego przez pojazdy z napędem elektrycznym i potencjalnego wzrostu zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z niezauważaniem takich pojazdów przez pieszych uczestników ruchu. Rozważano konieczność instalowania w takich pojazdach specjalnych sygnałów ostrzegawczych. Zestawiano ilość wypadków z udziałem pieszych i pojazdów poruszających...

 • Hałas pojazdów w trakcie manewrowania z małymi prędkościami - model CP2009. Cz. 3

  Publikacja

  - Rok 2010

  Artykuł ten omawia zagadnienia związane z manewrowaniem pojazdów naparkingach, stacjach paliw, terminalach promowych itp. Omówiono w nimmetodę prognozowania poziomu mocy akustycznej emitowanej z obiektu typu parking z uwzględnieniem charakterystyk pojazdów i nawierzchni. W metodzie tej uwzględniono charakterystykę współczesnego parku samochodowego w Polsce.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Pomioary hałasu drogowego

  Publikacja

  Ciągły rozwój motoryzacji i związanej z nią infrastruktury drogowej niesie ze sobą oprócz wielu niekwestionowanych korzyści również zagrożenia dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka. Obok emisji szkodliwych substancji do atmosfery jednym z najistotniejszych zagrożeń związanych z pojazdami i ruchem drogowym jest obecnie hałas. Jest on najbardziej odczuwalny w pobliżu głównych ciągów komunikacyjnych oraz przy trasach szybkiego...

 • PRZEDELĄD HAŁAŚLIWOŚCI NAWIERZCHNI DROGOWYCH W POLSCE I W INNYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

  Publikacja

  - Rok 2013

  W pracy przedstawiono szczegółowo dwiemetody badania hałaśliwości nawierzchni drogowych (SPB i CPX) i zaprezentowano wyniki pomiarów przeprowadzonych metodą CPX na nawierzchniach drogowych na przestrzeni ostatnich 14 lat. Pomiary przeprowadzono na 154 odcinkach zlokalizowanych na terenie Polski oraz na 419 odcinkach na terenie innych państw europejskich. Dokonano oceny hałaśliwości warstw scieralnych występujących w naszym kraju...

 • Driver influence on tyre/road noise generated by vehicle in road traffic.Wpływ kierowcy na hałas generowany przez pojazd w ruchu drogowym.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy omówiono wkływ stylu jazdy kierowcy oraz stanu technicznego wybranych zespołów pojazdu na jego hałas generowany w ruchu drogowym. Wpływ został przeanalizowany w aspekcie takich parametrów, jak: prędkość jazdy, obciążenie kół siłami wzdłużnumi i poprzecznymi, ciśnienie w ogumieniu, obciążenie pionowe kół, zbieżność i inne.