Wyniki wyszukiwania dla: inżynieria drogowa - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: inżynieria drogowa

Wyniki wyszukiwania dla: inżynieria drogowa

 • Inżynieria drogowa w badaniach i kształceniu na Politechnice Gdańskiej

  Publikacja

  W ciągu 111 lat istnienia Politechniki Gdańskiej można wyróżnić trzy okresy jej funkcjonowania: okres pod panowaniem pruskim, okres Wolnego Miasta Gdańsk i okres RP. W okresie swojego istnienia Uczelnia powiększyła wielokrotnie liczbę studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych, poszerzyła kierunki badań. W ciągu całego okresu jej istnienia mury Uczelni opuściło ponad 110 tys. absolwentów. Inżynieria drogowa to jedna ze specjalności,...

 • Inżynieria Drogowa - 2023/2024

  Kursy Online
  • J. Wachnicka
  • J. Alenowicz
  • M. Budzyński
  • M. Jaczewski

  Przedmiot obieralny dla studentów I semestru studiów II stopnia na kierunku Budownictwo

 • Inżynieria Drogowa i Kolejowa

  Kursy Online
  • W. Kustra
  • J. Szmagliński
  • B. Dołżycki

 • Inżynieria Drogowa i Kolejowa 2024

  Kursy Online
  • J. Szmagliński

 • Inżynieria miejska i drogowa - Smolnicki

  Kursy Online
  • P. M. Smolnicki

  Wykłady "Inżynieria miejska i drogowa" dla semestru VI prowadzone będą w sposób aktywizujący słuchaczy. Wykłady z Inżynierii drogowej poruszają szerokie spektrum istotnych zagadnień związanych przedmiotem, począwszy od omówienia historycznych okoliczności powstania, rozwoju i dominacji współcześnie konwencjonalnego modelu, poprzez wskazanie nowego podejścia i standardów, podkreślenie znaczenia projektowania uniwersalnego, omówienie...

 • Marcin Stienss dr inż.

  Marcin Stienss (urodzony w 1982 r. w Malborku) specjalizuje się w tematyce infrastruktury drogowej. Jego główne obszary badawcze dotyczą mieszanek mineralno-asfaltowych, badań i diagnostyki nawierzchni oraz szeroko pojętego procesu projektowania dróg.  W roku 2006 roku uzyskał na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej stopień magistra inżyniera na kierunku Budownictwo Lądowe w specjalności Inżynieria Transportowa,...

 • Infrastruktura transportu, PG_00060635 PROJEKT

  Kursy Online
  • I. Dziwisz-Olszak

  Projekty indywidualne, na które składa się analiza jednego z problemów: - plan rozbudowy infrastruktury w celu likwidacji kongestii, - plan zmiany organizacyjnej ruchu w celu likwidacji kongestii, - ocena ruchu transportowego w przypadku realizacji remontu (wyłączenie z ruchu elementu infrastruktury). Tematyka projektu dotyczy wycinka infrastruktury jednej, wybranej gałęzi transportowej (drogowa, kolejowa ...). W zależności...

 • 25636 Geodezyjny Monitoring Budowli 2022/2023 (lato)

  Kursy Online
  • M. K. Jasina
  • B. Meronk
  • M. Rucka
  • A. Sabik

  Geodezyjny Monitoring Budowli 2022/2023 (lato), kurs wspierający przedmiot Geodezyjny Monitoring Budowli A, PG_00044851 przeznaczony dla studentów: - Geodezja miejska i przemysłowa Geodezyjny Monitoring Budowli B, PG_00044858 przeznaczony dla studentów: - Geodezja drogowa i kolejowa Kierunek studiów: Geodezja i Kartografia Poziom kształcenia: I stopnia - inżynierskie Rok akademicki realizacji przedmiotu: 2022/2023Forma studiów:...

 • 34603 Geodezyjny Monitoring Budowli 2023/2024 (lato)

  Kursy Online
  • M. K. Jasina
  • B. Meronk

  Geodezyjny Monitoring Budowli 2023/2024 (lato), kurs wspierający przedmiot:Geodezyjny Monitoring Budowli A, PG_00044851 przeznaczony dla studentów - Geodezja miejska i przemysłowa Geodezyjny Monitoring Budowli B, PG_00044858 przeznaczony dla studentów - Geodezja drogowa i kolejowaKierunek studiów: Geodezja i Kartografia Poziom kształcenia: I stopnia - inżynierskie Rok akademicki realizacji przedmiotu: 2023/2024Forma studiów:...

 • Koncepcja metody zagrożeń w ruchu drogowym

  Sieć drogowa w Polsce, pomimo przekształceń, ciągle jeszcze w wielu przypadkach nie odpowiada standardom bezpieczeństwa, jednocześnie brak tych standardów rzadko jest podawany, jako przyczyna wypadków drogowych. Brak standardów bezpieczeństwa wiąże się z występowaniem mankamentów na sieci dróg, które bezpośrednio zagrażają uczestnikom ruchu drogowego lub sprzyjają popełnianym przez tych uczestników błędom. Konieczne jest zatem...

 • Piotr Jaskuła dr hab. inż.

  I am a Faculty member (Associate Professor, Highway and Transportation Research Department) at the Faculty of Civil and Environmental Engineering, Gdansk University of Technology, Poland).My main research interests include: pavement structures, interlayer bonding, pavement materials, recycling of road pavements, asphalt mixtures, bitumens, construction and maintenance of pavement structures.My lectures at the University include:...

 • Mariusz Jaczewski dr inż.

 • Einsatz der Tiefreichenden Bodenstabilisierung im Verkehrswegebau fuer Baugrundverbesserung und Gruendungen

  Publikacja

  - Rok 2006

  Charakterystyka technologii wgłębnego mieszania. Mieszanie na sucho i na mokro. Maszyny i urządzenia mieszające oraz ich klasyfikacja. Przykłady zastosowania. Podstawy projektowania i właściwości cementogruntu.

 • Modelowanie ryzyka strategicznego w inżynierii drogowej

  Publikacja

  - Rok 2012

  Modelowanie ryzyka strategicznego w inżynierii drogowej. Koncepcja modeli społecznego ryzyka strategicznego na sieci dróg.

 • Model mobilności a struktura urbanistyczna historycznego śródmieścia Gdańska

  Publikacja

  Zniszczone 70 lat temu, pod koniec Drugiej Wojny Światowej, historyczne śródmieście Gdańska zostało na nowo zdefiniowane w okresie kilku pierwszych powojennych lat, gdy w czasie jego odbudowy dokonano kreacji miasta socjalistycznego. Jednak już po przełomie 1956 roku następuje zmiana paradygmatu kształtowania miast zgodnie z ideami funkcjonalistycznymi. Najczytelniej te początkowe przemiany w sposobie odbudowy, czy raczej...

 • Strategic risk modelling in highway engineering = Modelowanie ryzyka strategicznego w inżynierii drogowej

  Publikacja

  Ryzyko strategiczne w inżynierii drogowej wybranego kraju związane jest realizacją celów strategicznych funkcjonowania kraju, jakimi są: ochrona życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego, ochrona krytycznej infrastruktury i wzmocnienie systemu ratownictwa. Przedstawiono przegląd koncepcji modelowania ryzyka w ruchu drogowym, wykorzystywanych do budowy narzędzi do podejmowania decyzji strategicznych dla potrzeb bezpieczeństwa...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej

  Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej jest jedną z najstarszych katedr Politechniki Gdańskiej. Prowadzi prace naukowo-badawcze obejmujące szereg zagadnień związanych z budową dróg, autostrad i lotnisk oraz w zakresie transportu, ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.