Wyniki wyszukiwania dla: smary - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: smary

Wyniki wyszukiwania dla: smary

 • Behavior of lipids in biological wastewater treatment plant processes

  Lipidy (oleje, smary, tłuszcze oraz długołańcuchowe kwasy tłuszczowe) są istotnym składnikiem ścieków. Ich ilość np. w ściekach komunalnych stanowi około 30-40% ogólnej wartości ChZT. Przemiany lipidów w procesach biologicznego oczyszczania są obiektem wielu badań, mimo to nie są do końca poznane i zrozumiane. W pracy przedstawiono przegląd literatury dotyczący przemian lipidów w trakcie tlenowego i beztlenowego oczyszczania ścieków...

 • WEAR OF Si OR B DOPED AMORPHOUS CARBON COATINGS

  Publikacja

  - TRIBOLOGIA - 2016

  The paper describes a complex wear research on DLC (amorphous carbon) moped with boron (B) and silicone (Si). The tests were carried out in two different sliping systems: flat–on–flat (ring contact, unidirectional sliding) and ball–on–flat (reciprocating sliding). Water and medical saline solutions were used as lubricants. A comparative analysis of the results revealed differences in the initiation and progress of wear and the...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Wodór w warstwach wierzchnich smarowanych węzłów ślizgowych

  Podano wyniki badań wpływu czasu oddziaływania warstwy oleju smarowego na ilość wodoru dyfundującego do warstwy wierzchniej stalowych próbek. Zawartość wodoru rosła z czasem kontaktu. Badania w podczerwieni widm olejów po kontakcie ze stalą wykazały istotne zmiany wywołane przez dysocjacyjną chemisorpcję węglowodorów.

 • Grease effect on fretting wear of mild steel

  Na stanowisku laboratoryjnym przeprowadzono badania zużycia frettingowego miękkiej stali smarowanej mineralnymi i syntetycznymi smarami zawierającymi także różne dodatki: grafit dwusiarczek molibdenu ZDDP i ditiocarbamat molibdenu, w różnych stężeniach.Badania wykazały istotny wpływ konsystencji smaru i jego właściwości smarnych na zużycie frettingowe miękkiej stali oraz zróżnicowany wpływ testowanych dodatków. Obecność smaru...

 • Comparative investigation of lubricant properties in friction and wear tests

  Publikacja

  Opisano porównawcze badania obciążenia zacierania na tribometrze PT3, obciążenia zespawania na aparacie czterokulowym i zużycia frettingowego na stanowisku FRET3, sześciu olejów smarowych i sześciu smarów plastycznych. Próbki do badań na stanowiskach PT3 i FRET3 wykonane były ze stali 35.

 • Złożone oddziaływanie smarów na własności warstw wierzchnich stalowych par ciernych

  Publikacja

  Węglowodory zawarte w smarach w specyficzny sposób działają na elementy par ciernych wykonane z metali i ich tlenków, będących katalizatorami. Znanymi katalizatorami są: żelazo, nikiel, platyna i pallad. W smarowanych, stalowych parach ciernych zachodzi katalityczna, chemisorbcyjna dysocjacja węglowodorów zawartych w smarze. Opisano badania wpływu tej dysocjacji na sprężyste i tłumiące własności próbek stalowych. Wynik tych badań...

 • GUT Tribology

  * badania tarcia i zużycia materiałów tribologicznych * badania eksperymentalne układów łożyskowych (tocznych i ślizgowych) smarowanych olejem, wodą, zanieczyszczonymi smarami lub smarami smarowanymi * teoretyczne badania wykorzystania modeli zweryfikowanych eksperymentalnie (w tym MES, CFD i FSI) * eksperymentalne badania wytrzymałości zmęczeniowej (łożyska ślizgowe cienkowarstwowe) * projektowanie nowych i modernizacja istniejących...