Jakub Szczepański - Publications - Bridge of Knowledge

Search

Profile photo: prof. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański

prof. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański

Filters

total: 48

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Publications

Year 2023
Year 2022
Year 2021
 • Adaptation of Architectural Heritage in the Era of Climate Change. Torpedo Platform in Babie Doły
  Publication

  - Year 2021

  The paper provides original insight into the problem of adap¬tation of historical objects in the era of climate change. It conveys a message that in times of climate crisis, there is a need to go beyond an anthropocentric perspective, specifically, that architec¬ture should not only be designed for people, but should also provide a framework for nature. As well as shaping spaces for human beings, the architect is also responsible...

  Full text to download in external service

 • The Impact of Decommissioning Cemeteries on the Urban Ecosystem

  The decommissioning of cemeteries noticeably transforms the urban fabric. The purpose of this article was to determine what impact the decommissioning of cemeteries has on the urban ecosystem. For this purpose, it was necessary to assess the value of cemeteries within the urban ecosystem. Cemeteries are classified as urban green spaces, and their value as preservers of flora and fauna in local ecosystems has been proven. However,...

  Full text available to download

Year 2020
Year 2019
Year 2018
Year 2017
Year 2016
 • Dekoracja architektoniczna - szkic o jej historii i dniu dzisiejszym
  Publication

  - Year 2016

  Zagadnienie dekorowania budynków, albo ich niedekorowania to jeden z głównych teoretycznych i praktycznych problemów architektonicznych XX wieku. Mimo werbalnych deklaracji architektów w XX wieku o braku potrzeby ornamentów i innych sposobów ozdabiania architektury, a nawet o ich szkodliwości, z dekoracji architektonicznych nigdy nie zrezygnowano.

 • Dilemmas of Identity in Contemporary Cities. The City of Gdansk as an Example

  The article is aimed to answer the question how, depending on the historical heritage, the collective memory, the physical space of the city and their images were shaped, through the politics of memory. All known cultures and languages distinguish the ‘self’ and the ‘other’, ‘us’ and ‘them’. Neither do we know cities which wish to differ in some particular way, although they can have numerous identities. Their multitude and diversity...

 • Polityki pamięci i tożsamości wobec (nie)chcianego dziedzictwa. Od Gdańska do Gdańzigu

  Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jak w zależności od polityki pamięci, pamięci zbiorowej i kultury historycznej kształtowano fizyczną przestrzeń miasta i jego obraz. Z przeprowadzonych dotychczas analiz wynika, że sposób, w jaki budowano narracje tożsamościowe, oparty był zasadniczo na konstrukcjach mitotwórczych, zwłaszcza na micie XVI–XVII-wiecznego „złotego wieku”. W Gdańsku, ze względu na bogatą przeszłość historyczną...

  Full text available to download

 • Powstanie i przebudowy Ratusza Starego Miasta
  Publication

  - Year 2016

  Prace konserwatorskie i adaptacje prowadzone w latach 90. pozwoliły na dokonanie kilku odkryć istotnych dla architektonicznej historii ratusza. Odkryto dawne stropy i elementy konstrukcyjne ścian. Potwierdziły się hipotezy J. Habeli oparte na rysunkach Helda, dotyczące pierwotnego układu pomieszczeń we wschodniej części parteru, natomiast w części zachodniej przebieg oryginalnych ścian okazał się nieco odmienny. Forma stropu odkrytego...

Year 2015
Year 2014
 • Zewnętrzna stolarka drzwiowa Gdańska-Wrzeszcza na przełomie XIX i XX wieku
  Publication

  - Year 2014

  Dzielnica Gdańska Wrzeszcz ukształtowała się na przełomie XIX i XX w. Liczba mieszkańców Wrzeszcza wzrosła z około 2500 w 1884 r. do około 35 000 w 1914 r. W tym czasie powstało kilkaset jednorodzinnych i wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz najważniejsze obiekty użyteczności publicznej, jak zespół Politechniki, szkoły, szpitale i kościoły. Wrzeszcz – w odróżnieniu od śródmieścia Gdańska – w niewielkim tylko stopniu ucierpiał...

Year 2012
Year 2011
Year 2010
Year 2009
 • Odbudowa prezbiteriów kościołów farnych Gdańska, Lubeki i Kilonii po II wojnie światowej
  Publication

  - Year 2009

  Porównanie powojennej odbudowy prezbiteriów trzech ceglanych gotyckich kościołów, powstałych w kręgu kultury hanzeatyckiej: Mariackiego w Gdańsku, Mariackiego w Lubece i św. Mikołaja w Kilonii. Proces odbudowy i zastosowane rozwiązania architektoniczne w niewielkim stopniu zależały od kraju, w którym leży zabytek. Ważniejsza okazała się sakralna i społeczna funkcja kościołów, przez co rezultaty odbudowy w Gdańsku i Lubece są podobne,...

Year 2008
Year 2004
Year 2002

seen 3420 times