Aleksandra Sas-Bojarska - Osiągnięcia - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nagrody i wyróżnienia

 • Wyróżnienie Ministra Infrastruktury nadane dnia 22 grudnia 2009 r. za pracę habilitacyjną z 2006 r. pt. „Przewidywanie zmian krajobrazowych w gospodarowaniu przestrzenią z wykorzystaniem ocen oddziaływania na środowisko na przykładzie transportu drogowego”

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Minister Infrastruktury - 2009

 • Nagroda Rektora PG za zdobycie stopnia naukowego DOKTORA HABILITOWANEGO NAUK TECHNICZNYCH Z DYSCYPLINY ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Rektor Politechniki Gdańskiej - 2008

 • Nagroda Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska im. Profesora Jerzego Kołodziejskiego

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Zarząd Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska - 2006

wyświetlono 689 razy