Andrzej Okuniewski - Dydaktyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kursy online

Prowadzone zajęcia

Pełnienie funkcji promotora w przewodach doktorskich

  • Damian Rosiak

    nauki chemiczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)

    Tytuł dr inż. nadany 2020-06-23 przez Wydział Chemiczny

Lista recenzowanych prac

  • Synteza rzeczywistych i potencjalnych siarkowych i selenowych metabolitów glukozynolanów, w tym pochodnych indolu.

    Praca magisterska

    - Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska - 2018

wyświetlono 2436 razy