Jerzy Pyrchla - Biogram - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Biogram

dr hab. inż. Jerzy Pyrchla uzyskał stopień doktora nauk technicznych w 1998 roku i doktora habilitowanego w zakresie geodezji i kartografii w 2009 roku na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pracował w Akademii Marynarki Wojennej i Akademii Morskiej w Szczecinie. Zainicjował zastosowanie inteligencji obliczeniowej do opisu obszarów morskich w celu lokalizacji obiektów na powierzchni morza. Obecnie pracuje nad technologią pomiarów grawimetrycznych na obszarach morskich. Przyczynił się do opracowania technik interpretacji wyników dynamicznych pomiarów grawimetrycznych.

wyświetlono 2496 razy