Marek Lieder - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 32

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2023
Rok 2022
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2008
 • Chapter 4. Electricity generation from glucose microbial fuel cell
  Publikacja

  - Rok 2008

  The microbial fuel cell was constructed to generate electricity with simultaneous digestion of a glucose fuel by a bacterial biofilm. The decomposition of glucose resulted in releasing of electrons to an anode and to production of some by-products, e.g. metane or organic acids. It was found that maximum electric power density strongly depended on the proton transport through the proton exchange membrane seperating the anolyte and...

 • Synthesis and electrochemical characteristics of novel dithiocarbamate polymers

  Novel dithiocarbamate compounds have been obtained by reacting a linear poly(ethylenimine)polymer, MW 50,000, with CS2. The resulting anionic polymers contain, depending on the reaction conditions, up to two sulfur atoms per one nitrogen atom (approx. 40% w/w). The polymers are soluble in dimethylsulfoxide and insoluble in acetonitrile solutions. In both solvents they are electrochemically active, in the latter case as a cast film...

Rok 2004
 • Elektrohimičeskoe osaždenie nikelâ iz elektrolitov, soderžaŝyh małonovuû kisłotu.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Badano proces wydzielania niklu z roztworów tradycyjnie używanych do niklowania, w których zastąpiono kwas borowy kwasem malonowym. Stwierdzono, że proces odznacza się wysoką wydajnością prądową, zaś otrzymane powłoki niklu cechuje podwyższona twardość i odporność korozyjna. Ponadto poszerzył się użyteczny przedział gęstości prądowych osadzania powłok. Typowe związki blaskotwórcze (sacharyna, butendiol) zachowują swoją skuteczność....

 • Molecular structure and electrochemical properties of alkyldithiocarbamates.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Zastosowano klasyczne metody elektroanalityczne do badania właściwości redoks ditiokarbaminianów litu w środowisku dimetylosulfotlenku. Użyto elektrody z platyny i węgla szklistego. Badane związki zsyntezowano z N,N'-dimetyloetylenodiaminy, do której podstawiono jedną lub dwie grupy ditiokarbonylowe na drodze reakcji z CS2 w środowisku alkalicznym. Stwierdzono, że elektrochemiczne utlenianie ditiokarbaminianów przebiega z udziałem...

Rok 2003

wyświetlono 2239 razy