Mariusz Kosmowski - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Wybrane publikacje

 • The new method of settings the small fishes' backs in the desired direction

  W artykule przeanalizowano znane sposoby ukierunkowywania małych ryb grzbietem w jedną stronę. Podano założenia nowego sposobu orientowania poprzecznego. Przedstawiono wstępną analizę teoretyczną orientowania poprzecznego opartego na wykorzystaniu pary równoległych, nachylonych do poziomu, współbieżnych, gładkich rolek. Przeprowadzono weryfikację doświadczalną nowego sposobu na przykładzie szprotów bałtyckich. Ze względu na wstępny...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Mechanizmy segregacji materiałów ziarnistych

  W przemyśle spożywczym często stosujemy materiały sypkie (ziarna zbóż, produkty ich przemiału, cukier, dodatki smakowe, granulaty itp.). Prowadzonym operacjom stale towarzyszy segregacja utrudniając właściwe przetwarzanie. Poznanie mechanizmów segregacji staje się koniecznością. Omówiono istotę segregacji i podstawowe jej mechanizmy. Wiedza ta jest niezbędna do świadomego wpływania na zachowanie się zróżnicowanego materiału sypkiego.

 • Możliwości zmniejszania segregacji

  Przemysł spożywczy obok przemysłu chemicznego i farmaceutycznego, jest największym producentem i przetwórcą materiałów sypkich. Procesowi przetwarzania tych materiałów stale towarzyszy segregacja. Poznanie czynników wpływających na segregację umożliwia podjęcie działań minimalizujących jej skutki. W każdym rodzaju segregacji najefektywniejszą metodą minimalizowania segregacji jest ujednorodnienie materiału. Istnieją też metody...

wyświetlono 130 razy