Michał Topolnicki - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 19

 • Kategoria
 • Rok

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2019
Rok 2006
Rok 2005
 • Badania progu podwodnego na dnie piaszczystym w numerycznym kanale falowym
  Publikacja

  Podstawy modelowania wzajemnego oddziaływania falowania, przepuszczalnego progu podwodnego i piaszczystego dna z wykorzystaniem numerycznego kanału falowego CADMAS-SURF, rozbudowanego o równania przepływu Darcy z rozszerzeniem Brinkmanna-Frochheimera (DARCY-SURF).Zastosowanie modelu skonczonej cieczy lepkiej ze swobodna powierzchnia w obszarze falowania i progu.

 • Ground improvement with in situ Soil Mixing
  Publikacja

  - Rok 2005

  Omówiono metodę wzmacniania słabego gruntu za pomocą technologii wgłębnego mieszania na sucho i mokro. W metodzie mokrej stosuje się składniki wiążące (głownie cementy) wymieszane z wodą, podawane w formie zaczynu. W metodzie suchej materiały wiążące podawane są w postaci sproszkowanej z udziałem sprężonego powietrza. Przedstawiono główne obszary zastosowania w geotechnice oraz podano przykłady kilku realizacji.

 • Podchwycenie i wzmocnienie fundamentów kościoła św. Jana w Gdańsku metodą iniekcji strumieniowej
  Publikacja

  - Rok 2005

  Opracowany i nadzorowany przez autora projekt zakładał podchwycenie fundamentów ścian nośnych i 6 filarów we wschodniej części kościoła poprzez układ kolumn sektorowych o kącie rozwarcia od 40 do 600, rozmieszczonych po obu stronach ścian.

 • Stand der Technik der Baugrundverbesserung durch Verdraengung und Bodenersatz
  Publikacja

  - Rok 2005

  Omówiono metody wzmacniania słabego gruntu z wykorzystaniem technologii wibroflotacji i wibrowymiany. Wskazano zasadnicze cechy charakterystyczne i różnice obu technologii. W odniesieniu do wibrowymiany ujęto również: kolumny betonowe, kolumny kombinowane betonowo-żwirowe oraz kolumny żwirowe w koszulkach z geosiatki. Podano przykłady realizacji.

Rok 2004
 • In situ soil mixing.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Opracowanie stanowi 9-ty rozdział w książce ''Ground Improvement'' (Wzmacnianie gruntu).W podrozdziałach 9.1 i 9.2 przedstawiono rys historyczny oraz aktualny stan zaawansowania technologii mieszania gruntu na sucho i na mokro. Wprowadzono także klasyfikację metod wdrożonych na świecie przez firmy specjalistyczne. W podrozdziale 9.3 opisano sprzęt i technologię i przebieg mieszania, z podziałem na urządzenia do mieszania głębokiego...

 • Municipal soild waste settlement (MSWS) model with account for integrated creep and degradation processes.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Model oparto na superpozycji składowych osiadania zależnych od obciązenia i wpływu czasu, zgodnie z obserwowanym zachowaniem się odpadów komunalnych w warunkach polowych i laboratoryjnych. Składowe osiadania zależne od obciązenia, które przyrastają w miarę dokładania kolejnych warstw odpadów, oblicza się z uwzględnieniem modułu podatności zależnego od poziomu obciążenia. Składowe osiadania wynikające z upływu czasu obejmują osiadanie...

 • Nowoczesne metody wzmacniania słabych gruntów dla bezpiecznego posadowienia dróg. Modern ground improvement methods for soft soils and safe road constructions.
  Publikacja

  - Rok 2004

  W referacie przedstawiono ciekawsze i innowacyjne w skali polskiej i europejskiej rozwiązania geotechniczne, zastosowane w ciągu kilku ostatnich lat w Polsce. Przytoczone przykłady obejmują zastosowanie: geodrenów i przeciążenia, wibroflotacji i wibrowymiany, kolum żwirowych, mieszania wgłebnego gruntu na mokro oraz kolumn betonowych ze żwirową stopą.

Rok 2003

wyświetlono 1451 razy