Paweł Filipkowski - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie osoby: dr inż. Paweł Filipkowski

dr inż. Paweł Filipkowski

Zatrudnienie

Zespoły Badawcze (Członek zespołu)

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

 • Europejska Federacja Biotechnologów

  organizacja wielonarodowościowa

  Pełnione 2006-11-01 na stanowisku: Członek

 • Polskie Towarzystwo Mikrobiologów

  Pełnione 2004-01-01 - 2007-12-31 na stanowisku: Członek

 • Polskie Towarzystwo Technologów Żywności

  Pełnione 2016-01-01 na stanowisku: Członek

 • Polskie Towarzystwo Technologów Żywności oddział Gdańsk

  Pełnione 2018-10-23 na stanowisku: Skarbnik, Członek Zarządu

Członkostwo w zespołach eksperckich

 • Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej

  Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej, Polska

  Opinia o innowacyjności rozwiązania: "Sposób wytwarzania pączków i donatów z ciasta drożdżowego z udziałem ciasta parzonego oraz mrożenia szokowego z nadziewaniem po wysmażeniu."

 • Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

  Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową we współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego, Polska w ramach projektu: "Stymulowanie innowacyjności województwa pomorskiego przez wspieranie klastrów - koncepcja polityki i działania pilotażowe."

  Wydanie opinii na temat opracowanego przez zespół pracowników naukowych Katedry Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji SGGW opracowania dotyczącego: "Trendy i kierunki zmian na rynku żywności w Polsce i na świecie."

Członkostwo w sieciach naukowych

 • Badania Trehalozy in silico

  Analiza sekwencji kodujących syntazy trehalozy

  Skład: 1. dr inż Paweł Filipkowski, Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności 2. Prof. dr hab. Stefan Janecek Laboratory of Protein Evolution, Instytut Biologi Molekularnej, Słowackiej Akademii Nauk

 • Wykorzystanie trehalozy w przemyśle piekarniczo-cukierniczym.

  Współpracy przy wdrażaniu technologii biosyntezy trehalozy w jednoetapowej reakcji enzymatycznej z wykorzystaniem syropów skrobiowych, opracowanej w Katedrze Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności Wydziału Chemicznego Uczelni.

  Skład: 1. Paweł Filipkowski CTWiT Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności 2. Zakład handlowy Export-Import Marek Lisak, ul. Bystrzańska 29a, 43-300 Bielsko-Biała

wyświetlono 342 razy