Analiza składu fazy gazowej wytwarzanej podczas fermentacji ciemnej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza składu fazy gazowej wytwarzanej podczas fermentacji ciemnej

Abstrakt

Fermentacja ciemna umożliwia otrzymywanie bio-wodoru z substratów pochodzenia biologicznego, np. z biomasy ligno-celulozowej. Kontrola i właściwe sterowanie przebiegiem procesu fermentacji ciemnej wymaga bieżącego monitoringu składu powstającej fazy gazowej. W niniejszej pracy przedstawiono metodykę analizy składu fazy gazowej z wykorzystaniem techniki GC-TCD-FID. Zaproponowana metodyka umożliwia oznaczenie następujących gazów w analizowanej mieszaninie: H2, O2, CH4 i CO2. W pracy zwięźle omówiono metodę fermentacyjnego otrzymywania biopaliw gazowych z surowców ligno-celulozowych. Przedstawiono przykładowe wyniki analizy chromatograficznej próbek gazowych, pobieranych w trakcie fermentacji ciemnej z hydrolizatu ze zmielonej i wysuszonej wierzby energetycznej po wcześniejszej obróbce alkalicznej i hydrolizie enzymatycznej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
publikacja w in. zagranicznym czasopiśmie naukowym (tylko język obcy)
Opublikowano w:
Camera Separatoria nr 9, strony 73 - 81,
ISSN: 2083-6392
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Rybarczyk P., Kucharska K., Pawłowicz R., Kamiński M.. Analiza składu fazy gazowej wytwarzanej podczas fermentacji ciemnej. Camera Separatoria, 2017, Vol. 9, nr. 2, s.73-81
Źródła finansowania:
  • UMO-2014/13/B/ST8/04258
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 36 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi