Atmospheric emissions of POPs in Europe - a discussion of existing data and data need - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Atmospheric emissions of POPs in Europe - a discussion of existing data and data need

Abstrakt

Zaproponowano, aby schematy inwentaryzacji i raportowania emisji w przyszłości były tak dobrane, aby zaspokajały potrzeby zarówno administracji odpowiedzialnej za strategię redukcji emisji jak i naukowców wykorzystujących inwentaryzację emisji na potrzeby dalszych badań naukowych. Stan obecny inwentaryzacji emisji POP oszacowany został jako niezadowalający a dalsze usprawnienia są konieczne dla poprawienia wiarygodności wyników oceny zależności źródło emisji - receptor zanieczyszczenia i przygotowania skutecznych strategii dla redukcji emisji tych zanieczyszczeń.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
ENVIRONMENTAL SCIENCE & POLICY nr 9, strony 663 - 674,
ISSN: 1462-9011
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Breivik K., Vestreng V., Rozovskaya O., Pacyna J.: Atmospheric emissions of POPs in Europe - a discussion of existing data and data need// ENVIRONMENTAL SCIENCE & POLICY. -Vol. 9., (2006), s.663-674
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi