Badania drgań samowzbudnych spowodowanych tarciem w ślizgowych skojarze- niach materiałów ceramicznych.**2002, 140 s. 59 rys. 6 tab. bibliogr. 139 poz. maszyn. Rozprawa doktorska /25.09.2002/. P. Gdań., Wydz. Mechaniczny. Promotor: dr hab. inż. A. Neyman, prof. nadzw. PG. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania drgań samowzbudnych spowodowanych tarciem w ślizgowych skojarze- niach materiałów ceramicznych.**2002, 140 s. 59 rys. 6 tab. bibliogr. 139 poz. maszyn. Rozprawa doktorska /25.09.2002/. P. Gdań., Wydz. Mechaniczny. Promotor: dr hab. inż. A. Neyman, prof. nadzw. PG.

Abstrakt

.

Jacek Łubiński. (2002). Badania drgań samowzbudnych spowodowanych tarciem w ślizgowych skojarze- niach materiałów ceramicznych.**2002, 140 s. 59 rys. 6 tab. bibliogr. 139 poz. maszyn. Rozprawa doktorska /25.09.2002/. P. Gdań., Wydz. Mechaniczny. Promotor: dr hab. inż. A. Neyman, prof. nadzw. PG., -.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2002

wyświetlono 0 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi