Badania laboratoryjne i terenowe mieszanek mineralno-asfaltowych o obniżonej temperaturze produkcji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania laboratoryjne i terenowe mieszanek mineralno-asfaltowych o obniżonej temperaturze produkcji

Abstrakt

W artykule przedstawiono wybrane aspekty badań mieszanek mineralno-asfaltowych o obniżonej temperaturze produkcji, które wykonano w ramach programu badawczego zrealizowanego na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Omówione zostały najważniejsze etapy prac laboratoryjnych i terenowych. Przedstawiono wybrane wyniki badań laboratoryjnych i terenowych oraz wskazano kierunki dalszych prac badawczych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Drogownictwo strony 372 - 379,
ISSN: 0012-6357
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Stienss M., Judycki J.: Badania laboratoryjne i terenowe mieszanek mineralno-asfaltowych o obniżonej temperaturze produkcji// Drogownictwo. -., nr. 11 (2015), s.372-379
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 74 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi