BADANIA ODBIOROWE OBIEKTU GRUNTOWO-POWŁOKOWEGO REKORDOWEJ ROZPIĘTOŚCI - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

BADANIA ODBIOROWE OBIEKTU GRUNTOWO-POWŁOKOWEGO REKORDOWEJ ROZPIĘTOŚCI

Abstrakt

Mosty o konstrukcji gruntowo-powłokowej są atrakcyjne nie tylko ze względu na zalety technologiczne i niskie nakłady finansowe, ale także specyficzne walory architektoniczne. Wpływa na fakt, że obiekty tego typu są stosowane coraz częściej, zwłaszcza przy budowie dróg ekspresowych i autostrad. Wiadukt tego typu został również wzniesiony, między innymi, w ciągu drogi krajowej nr 16 Grudziądz – Olsztyn na obwodnicy Ostródy. Charakteryzuje się on unikalnym rozmiarem, niespotykanym dla tego typu konstrukcji. Teoretyczna rozpiętość wiaduktu wynosi prawie 26 m i wg wiedzy autorów jest to rekord w skali Europy. Z uwagi na ten fakt oraz dzięki zaangażowaniu projektanta obiektu Tadeusza Stefanowskiego we współpracy z Inwestorem – GDDKiA o. Olsztyn i wsparciu prof. Czesława Machelskiego we współpracy z ViaCon Sp. z o.o. (wykonawcy obiektu), jak również generalnego wykonawcy Budimex S.A. podstawowy zakres badań odbiorowych został uzupełniony o część rozszerzoną uwzględniającą między innymi powierzchniowy pomiar przemieszczeń 3D z wykorzystaniem skanera laserowego. Wyniki skanowania pozwoliły szczegółowo śledzić i dokumentować odpowiedź przestrzenną konstrukcji w trakcie obciążenia próbnego. W pracy zaprezentowano skrótowo wybrane wyniki przeprowadzonych badań.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
MOSTY: Przemiany w projektowaniu i technologiach budowy strony 497 - 504
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Miśkiewicz M., Sobczyk B., Pyrzowski Ł., Chróścielewski J., Wilde K.: BADANIA ODBIOROWE OBIEKTU GRUNTOWO-POWŁOKOWEGO REKORDOWEJ ROZPIĘTOŚCI// MOSTY: Przemiany w projektowaniu i technologiach budowy/ ed. J. Biliszczuk Wrocław: , 2017, s.497-504
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi