BADANIE I ANALIZA ROZKŁADU NATĘŻENIA POLA ELEKTRYCZNEGO W POBLIŻU WYBRANYCH NADAJNIKÓW STACJI BAZOWYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

BADANIE I ANALIZA ROZKŁADU NATĘŻENIA POLA ELEKTRYCZNEGO W POBLIŻU WYBRANYCH NADAJNIKÓW STACJI BAZOWYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ

Abstrakt

W obecnych latach coraz bardziej powszechna jest łączność bezprzewodowa. Niezaprzeczalnie w najbliższym czasie, patrząc z perspektywy ostatnich lat, nadal będzie wzrastać nie tylko liczba urządzeń, ale także ilość przesyłanych przez nie danych. Ponieważ już niedługo wdrażana zostanie koncepcja sieci piątej generacji, której cechą charakterystyczną będzie masowe wykorzystywanie łączy bezprzewodowych, należy coraz uważniej podchodzić do kwestii badań pola elektrycznego. W niniejszej pracy omówiona zostanie przyczyna monitorowania wartości parametrów związanych z promieniowaniem elektromagnetycznym. Przedstawione zostaną ustalone normy, które pozwalają kontrolować czy nie występuje nadmierne promieniowanie mogące powodować negatywne skutki dla organizmu człowieka. W artykule zostanie przedstawione stanowisko pomiarowe i środowisko propagacyjne oraz wyniki pomiarów natężenia pola elektrycznego w pobliżu nadajników stacji bazowych telefonii komórkowej znajdujących się na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
XXXIV Konfenecja Elektroniki, Telekomunikacji i Energetyki Studentów i młodych Pracowników Nauki SECON 2018 strony 1 - 14
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Przybyłowicz M., Cwalina K.: BADANIE I ANALIZA ROZKŁADU NATĘŻENIA POLA ELEKTRYCZNEGO W POBLIŻU WYBRANYCH NADAJNIKÓW STACJI BAZOWYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ// XXXIV Konfenecja Elektroniki, Telekomunikacji i Energetyki Studentów i młodych Pracowników Nauki SECON 2018/ Warszawa: , 2018, s.1-14
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 56 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi