Błedy projektowe i wykonawcze przyczyną awarii konstrukcji zadaszenia tarasu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Błedy projektowe i wykonawcze przyczyną awarii konstrukcji zadaszenia tarasu

Abstrakt

W artykule przedstawiono opis usterek zadaszenia tarasu w istniejacym budynku Miejskiego Domu Kultury. W obiekcie w celu zwiększenia powierzchni użytkowej wykonano zadaszenie tarsu - w artykule opisano wpływ przyjetych rozwiązań projektowych oraz popełnionych błedów wykonawczych na stan techniczny nowej konstrukcji stalowej zadaszenia, jak również istnijącej konstrukcji budynku. Zaproponowano koncepcję wzmocnienia stalowej konstrukcji zadaszenia tarasu

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Dachy strony 12 - 16,
ISSN: 1509-3107
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Niedostatkiewicz M., Majewski T.: Błedy projektowe i wykonawcze przyczyną awarii konstrukcji zadaszenia tarasu// Dachy. -., nr. 1 (2014), s.12-16
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 55 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi