Budowanie relacji a wartość dla klienta na przykładzie usług hotelarskich Grupy Hotelowej Orbis - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Budowanie relacji a wartość dla klienta na przykładzie usług hotelarskich Grupy Hotelowej Orbis

Abstrakt

Klienci korzystający z usług świadczonych przez hotele postrzegają ich ofertę nie tylko poprzez kategorię danego obiektu i związaną z tym jakość usług oraz cenę, ale również przez pryzmat wcześniejszych doświadczeń oraz relacji, które mieli okazję nawiązać z personelem hotelowym. Te oraz inne elementy składają się na wartość, jaką otrzymują. Zagadnienie to, ze szczególnym uwzględnieniem relacji, przedstawiono na podstawie badań przeprowadzonych przez autorkę rozdziału w wybranych hotelach Grupy Hotelowej Orbis.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Determinanty i efekty współczesnej aktywności marketingowej strony 55 - 64
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Gołąb-Andrzejak E.: Budowanie relacji a wartość dla klienta na przykładzie usług hotelarskich Grupy Hotelowej Orbis// W : Determinanty i efekty współczesnej aktywności marketingowej/ ed. Joanna Wiażewicz, Agnieszka Zielińska Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2015, s.55-64
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 41 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi