Comparison of efficiency of different sorbents used during clean-up of extracts for determination of polychlorinated biphenyls and pesticide residues in low-fat food - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Comparison of efficiency of different sorbents used during clean-up of extracts for determination of polychlorinated biphenyls and pesticide residues in low-fat food

Abstrakt

Określono przydatność i zakres zastosowania kolumienek sorpcyjnych zawierających złoża różnych sorbentów wykorzystywanych do oczyszczania ekstraktów z żywności o zawartości do 20 % tłuszczu z wykorzystaniem techniki ekstrakcji do fazy stałej (SPE). Udowodniono, że zastosowanie kolumienek sorpcyjnych zawierających złoże żelu krzemionkowego modyfikowanego fazą aminopropylową, tlenku glinu bądź krzemianu magnezu do oczyszczania ekstraktów zawierających związki chloroorganiczne z pozostałości lipidów, gwarantuje wysokie wartości odzysków analitów, przy jednoczesnym dobrym oczyszczeniu ekstraktów. Przedstawiono schemat opracowanej procedury oczyszczania ekstraktów żywności zawierających związki chloroorganiczne z wykorzystaniem techniki ekstrakcji do fazy stałej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
FOOD RESEARCH INTERNATIONAL nr 43, strony 831 - 837,
ISSN: 0963-9969
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Beyer A., Biziuk M.: Comparison of efficiency of different sorbents used during clean-up of extracts for determination of polychlorinated biphenyls and pesticide residues in low-fat food// FOOD RESEARCH INTERNATIONAL. -Vol. 43, nr. iss. 3 (2010), s.831-837
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi