Derywatyzacja w oznaczaniu lotnych alifatycznych kwasów monokarboksylowych (LAKM) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Derywatyzacja w oznaczaniu lotnych alifatycznych kwasów monokarboksylowych (LAKM)

Abstrakt

Oznaczanie indywidualnych lotnych alifatycznych kwasów monokarboksylowych w skomplikowanych próbkach przeprowadza się często z wykorzystaniem chromatografii gazowej, co nie jest łatwe ze względu na silnie polarny charakter i możliwość dysocjacji substancji o charakterze kwasowym. Chromatograficzne właściwości analitów można znacznie poprawić przeprowadzając je w pochodne, w stosunku do których układ chromatograficzny charakteryzuje się większą zdolnością rozdzielczą, selektywnością i czułością. Dzięki temu można uzyskać niższą granicę oznaczalności i lepszą jakość wyników analitycznych. Reakcje derywatyzacji najczęściej stosowane z oznaczaniu związków z grupy LAKM obejmują estryfikację, silanizację i alkilację. Szerokie spektrum odczynników zapewnia duże prawdopodobieństwo znalezienia idealnej procedury analitycznej i odpowiednie badania w tym zakresie wydają się w pełni uzasadnione.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 21 - 26,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Wasielewska M., Banel A., Zygmunt B.: Derywatyzacja w oznaczaniu lotnych alifatycznych kwasów monokarboksylowych (LAKM)// Analityka : nauka i praktyka. -., nr. nr 2 (2010), s.21-26
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 110 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi