Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in bulk precipitation andrunoff waters in an urban region (Poland) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in bulk precipitation andrunoff waters in an urban region (Poland)

Abstrakt

Oznaczono 16 wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w próbkach opadów atmosferycznych (10 stacji zbierania próbek) i wód spływnych (5 stacji) zbieranych na terenie Trójmiasta. Podjęto próbę ustalenia korelacji pomiędzy stężeniem analitów z grupy WWA i intensywnym ruchem pojazdów mechanicznych oraz sposobem ogrzewania mieszkań w okolicach punktu zbierania próbek.

Marzena Grynkiewicz, Żaneta Polkowska, Jacek Namieśnik. (2002). Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in bulk precipitation andrunoff waters in an urban region (Poland), 36, 361-369.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
ATMOSPHERIC ENVIRONMENT nr 36, strony 361 - 369,
ISSN: 1352-2310
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Grynkiewicz M., Polkowska Ż., Namieśnik J.: Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in bulk precipitation andrunoff waters in an urban region (Poland)// ATMOSPHERIC ENVIRONMENT. -Vol. 36., (2002), s.361-369

wyświetlono 1 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi