Distributed MIND - A New Processing Model Based on Mobile Interactive Documents - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Distributed MIND - A New Processing Model Based on Mobile Interactive Documents

Abstrakt

Obliczenia w trybie zespołowym pozwalają na integrację działań ludzi i agentów systemowych w otwartym środowisku rozproszonym w celu rozwiązywania problemów formułowanych dynamicznie w trakcie pracy systemu. Problemy te najczęściej nie mają charakteru algorytmicznego, tzn. generowane rozwiązania nie mogłyby zostać wyliczone w skończonej liczbie kroków na podstawie danych charakteryzujących uczestników obliczeń. Autorzy proponują nowy model realizacji obliczeń zespołowych wykorzystujący dokumenty elektroniczne zrealizowane w formie zbioru autonomicznych, mobilnych i inteligentnych agentów, zarządzających treścią komponentów dokumentu i dostarczających interfejsy funkcjonalne dla uczestników obliczeń.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE strony 244 - 249,
ISSN: 0302-9743
Język:
niemiecki
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Godlewska M., Wiszniewski B.: Distributed MIND - A New Processing Model Based on Mobile Interactive Documents// LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE. -., (2010), s.244-249
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi