Efektywność działań reklamowych na rynku otwartych funduszy emerytalnych w Polsce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Efektywność działań reklamowych na rynku otwartych funduszy emerytalnych w Polsce

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie uwarunkowań związanych z oceną efektywności działań reklamowych na jednym z segmentów rynku usług finansowych. Przedstawiono ocenę dotychczasowych działań w zakresie reklamy otwartych funduszy emerytalnych oraz zidentyfikowano znaczenie tych działań na podejmowane decyzje dotyczące przystępowania do funduszy emerytalnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Efektywność marketingu strony 13 - 21
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Czerwiński B.: Efektywność działań reklamowych na rynku otwartych funduszy emerytalnych w Polsce// Efektywność marketingu/ ed. pod red. nauk. Elżbiety Kapsy. Gdańsk: Kated. Marketingu. Wydz. Zarz. i Ekon. P. Gdań., 2006, s.13-21
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 4 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi