Effect of WC on electroposition and corossion behaviour of chromium coatings - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Effect of WC on electroposition and corossion behaviour of chromium coatings

Abstrakt

Właściwości warstw chromowych zawierających różne ilości drobin WC zbadano metodą XPS, EPS oraz XRD. Metody te pozwoliły określić morfologię i skład chemiczny powłok. Właściwości antykorozyjne określono dla różnych czasów ekspozycji próbek w elektrolicie zawierającym 0,01 mol L-1 za pomocą metody woltamperometrycznej oraz spektroskopii impedancyjnej. Badania wykazały, że obecność WC w warstwach chromowych otrzymanych z kąpieli zawierających Cr(VI) wspomaga ochronny charakter pokryć antykorozyjnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Surviliene S., Jasulajtiene V., Lisowska-Oleksiak A., Safonov V.: Effect of WC on electroposition and corossion behaviour of chromium coatings // . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi