Electric field dependence of the probability of charge carriers recombination - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Electric field dependence of the probability of charge carriers recombination

Abstrakt

Badano wpływ zewnętrznego pola elektrycznego na prawdopodobieństwo rekombinacji nośników ładunku w molekularnych ciałach stałych. Przybliżenie analityczne wykazuje, że prawdopodobieństwo to maleje ze wzrostem pola elektrycznego. Otrzymane wyniki mogą być pomocne w wyjaśnieniu spadku wydajności elektroluminescencji w jednowarstwowych diodach elektroluminescencyjnych w zakresie wysokich pól elektrycznych.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS nr 485, strony 0 - 0,
ISSN: 1542-1406
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Franz M., Godlewski J.: Electric field dependence of the probability of charge carriers recombination// MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS. -Vol. 485., (2008), s.0-0
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1080/15421400801913360
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 44 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi