Emisyjna spektroskopia optyczna plazmy wzbudzanej mikrofalami o częstotliwości 915 MHz - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Emisyjna spektroskopia optyczna plazmy wzbudzanej mikrofalami o częstotliwości 915 MHz

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki spektroskopowych badań plazmy wyładowania mikrofalowego (915 MHz) w azocie pod ciśnieniem atmosferycznym. Wyładowanie generowano w mikrofalowym aplikatorze plazmy typu rezonator wnękowy dla natężenia przepływu azotu QN2 = 100 l/min. Absor-bowaną moc mikrofal PA zmieniano w zakresie od 400 do 1200 W. Zmierzone wybrane fragmenty widma porównywane były z widmami uzyskanymi przy użyciu programu symulacyjnego SPECAIR w celu wyznaczenia temperatury rotacyjnej i wibracyjnej molekuły i jonu molekuły azotu.

Autorzy

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne Technologie i Konwersja Energii. - Tom II strony 121 - 126
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Miotk R., Jasiński M., Mizeraczyk J.: Emisyjna spektroskopia optyczna plazmy wzbudzanej mikrofalami o częstotliwości 915 MHz// Współczesne Technologie i Konwersja Energii. - Tom II/ ed. praca zbiorowa pod red. J. Szantyra Gdańsk: Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej, 2013, s.121-126
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi