Ergonomia we współczesnej architekturze - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ergonomia we współczesnej architekturze

Abstrakt

Artykuł stanowi refleksję nad współczesną architekturą w ujęciu rozwiązań ergonomicznych. Analizą objęto nieprawidłowości wybranych obiektów użyteczności publicznej. Szczególnie zwrócono uwagę na części wspólne: strefa wejściowa – w terenie i w budynku, klatka schodowa, recepcja (pomieszczenia do przyjmowania klientów, sekretariaty, poczekalnie), sanitariat. Przedstawiane przestrzenie przeznaczone m.in. dla osób w różnym wieku, możliwościami motorycznymi, czy znającymi mniej lub bardziej obiekt. Powinny się one charakteryzować dostępnością, czytelnością a ich rozwiązania nie mogą wpływać negatywnie na bezpieczeństwo. Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i wygodę użytkowników są to m.in.: projektant, właściciel (zarządca) i ustawodawca zapewniający wymagania w aktach prawnych. Każdy z tych podmiotów ma na uwadze dobro użytkownika, jednakże nie trudno wprowadzić rozwiązanie, które odbiega od zamierzonych celów. Przykładowo w projekcie architektonicznym, który jest wielkim przedsięwzięciem inwestycyjnym, zajmującym się makro skalą założeń przestrzennych w terenie, po mikro założenia - układ płytek w sanitariatach, stąd łatwo przeoczyć detal. Istotne jest współgranie nowoczesnych, pięknych rozwiązań z potrzebami psychofizycznymi człowieka.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie strony 121 - 135,
ISSN: 1506-2635
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Krause-Brykalska K.: Ergonomia we współczesnej architekturze// Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. -., nr. 3(35) (2017), s.121-135
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 159 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi