Ewolucja technologii wykonania nawierzchni ścieżek rowerowych na przykładzie Gdańska - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ewolucja technologii wykonania nawierzchni ścieżek rowerowych na przykładzie Gdańska

Abstrakt

W artykule opisano wpływ współpracy ugrupowań pozarządowych z władzami miasta Gdańska na jakość infrastruktury rowerowej. Opisano ewolucję technologii wykonania nawierzchni ścieżek rowerowych oraz różne przykłady organizacji ruchu rowerowego dotycząc segregacji ciągów pieszych i rowerowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria i Budownictwo strony 88 - 90,
ISSN: 0021-0315
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Okraszewska R.: Ewolucja technologii wykonania nawierzchni ścieżek rowerowych na przykładzie Gdańska// Inżynieria i Budownictwo. -., nr. nr 2 (2011), s.88-90
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi